راه مطهر
43 بازدید
نقش: تهیه کننده
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1387
زبان : فارسی
زبان : فارسی
1- آشنایی با شخصیت شهید مطهری در قالب بیش از 255 قطعه فیلم و عکس 2- تشویق و ایجاد انگیزه جهت ارتباط با آثار شهید از طریق فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با ایشان ، 25 قطعه فیلم و صوت از شخصیتها ، تبیین آثار و برکات مطالعه کتب شهید مطهری ضمن چند مصاحبه متنوع . 3- توضیح کامل مراحل اجرای طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری در قالب 12 قطعه فیلم و توضیحات مربوط به هر مرحله. 4- اطلاع از فعالیتهای انجام شده در رابطه با ایشان از طریق 7 قطعه فیلم ، بیش از یکصد صفحه Html .